آشپزی تخصصی
یلدا

مهمانی های خاطره انگیز با شرکت در کارگاه های

سیاحان مروارید آسیا

تماس بگیرید
Slide background

کارگاه مدیریت و سرپرستی هتل

ویژه مدیران میانی و سرپرستان

تماس بگیرید
آموزش هتلداری

آموزش مدیریت عمومی هتلداری در هتل باشکوه المپیک

آموزش میزبانی و تشریفات

آموزش کنترل هزینه در هتل

ثبت نام شروع شد

اینستا

سیاحان مروارید آسیا

آشپزی تخصصی

آغاز ثبت نام

دوره بلند مدت آشپزی تخصصی

پاییز و زمستان 94

Slide background

دوره های میزبانی و تشریفات

ویژه ارگان ها و سازمان ها

Slide background

برگزاری
سمینار ها و همایش ها

هم اکنون با ما تماس بگیرید

دوره های آموزشی تقویم آموزشی

آخرین اینستاگرام ها


ذهن خود را به آموزه های ما بسپارید.

جدول زمانی

برخی از همکاران قابل اعتماد ما، شما نیز یکی از آنها باشید.