فعالیت های سیاحان
برگزاری دوره های میزبانی و تشریفات

بیشتر بدانید…

دوره های تخصصی بازاریابی و فروش

بیشتر بدانید…

آموزش مدیریت عمومی هتلداری

بیشتر بدانید…

برگزاری دوره های آشپزی و قنادی

بیشتر بدانید…

کارگاه های سیاحان

تازه ها

سیاحان برگزار کرد: سمینار ارزش آفرینی در شرکت های مادر

سمینار ارزش آفرینی در شرکت های مادر برگزار گردید.

سیاحان در دهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته

سیاحان مروارید آسیا به همراه دیگر شرکت های هلدینگ در نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته در غرفه 25 [...]

ذهن خود را به آموزه های ما بسپارید.

جدول زمانی

برخی از همکاران قابل اعتماد ما، شما نیز یکی از آنها باشید.